جستجو برای:

   

331 آگهی

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 5,300,000,000
قیمت متری: 52,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261962
تاریخ: 1403/03/29

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 4,700,000,000
قیمت متری: 52,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261961
تاریخ: 1403/03/29

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

60 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261960
تاریخ: 1403/03/22

فروش آپارتمان در گلسار - استاد معین

228 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 7,980,000,000
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261959
تاریخ: 1403/03/22

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

161 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 11,277,000,000
قیمت متری: 70,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261958
تاریخ: 1403/03/22

فروش زمین - کلنگی در گلسار - منگوده

257 متر، مسكوني
قیمت کل: 2,750,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261952
تاریخ: 1403/03/19

فروش زمین - کلنگی در گلسار - منگوده

313 متر، مسكوني
قیمت کل: 3,600,000,000
قیمت متری: 11,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261953
تاریخ: 1403/03/19

فروش زمین - کلنگی در گلسار - عرفان

592 متر، مسكوني
قیمت کل: 10,650,000,000
قیمت متری: 18,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261954
تاریخ: 1403/03/19

فروش زمین - کلنگی در گلسار - عرفان

200 متر، مسكوني
قیمت کل: 4,400,000,000
قیمت متری: 22,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261955
تاریخ: 1403/03/19

فروش آپارتمان در گلسار - استاد معین

102 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 7,650,000,000
قیمت متری: 75,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261957
تاریخ: 1403/03/19

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 6,850,000,000
قیمت متری: 54,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261956
تاریخ: 1403/03/19

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

130 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251886
تاریخ: 1403/03/17

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

180 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 8,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261936
تاریخ: 1403/03/17

فروش زمین - کلنگی در جاده انزلی - باغ پرندگان

827 متر، مسكوني
قیمت کل: 12,400,000,000
قیمت متری: 15,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261951
تاریخ: 1403/03/17

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

215 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 16,340,000,000,000
قیمت متری: 76,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261949
تاریخ: 1403/03/17

فروش ويلا - خانه در رضوانشهر - رضوانشهر

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 9,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261950
تاریخ: 1403/03/17

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

113 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 5,200,000,000
قیمت متری: 46,000,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261948
تاریخ: 1403/03/17

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

143 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 8,010,000,000,000
قیمت متری: 56,000,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261947
تاریخ: 1403/03/17

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

86 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 41,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261946
تاریخ: 1403/03/17

فروش آپارتمان در گلسار - گلسار

88 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 4,500,000,000
قیمت متری: 51,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 261945
تاریخ: 1403/03/17

لطفا منتظر بمانید...