جستجو برای:

   

586 آگهی

فروش زمین - کلنگی در گلسار - پستک

700 متر، مسكوني
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 40834
تاریخ: 1401/12/28

فروش زمین - کلنگی در گلسار - بلوار گلسار

430 متر، مسكوني
قیمت کل: 8,600,000,000
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 81093
تاریخ: 1401/12/28

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

133 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 5,800,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171497
تاریخ: 1401/12/28

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

135 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 6,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171286
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

240 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 10,000,000,000
قیمت متری: 41,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141176
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

111 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 4,900,000,000
قیمت متری: 45,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171290
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

92 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 91131
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

235 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171292
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

197 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 6,500,000,000
قیمت متری: 33,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 40646
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

220 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 8,800,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 30622
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,600,000,000
قیمت متری: 36,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 41031
تاریخ: 1401/12/27

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

60 متر، تجاري ، 1 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 30624
تاریخ: 1401/12/27

فروش زمین - کلنگی در ماسوله - ماکلوان

420 متر، مسكوني
قیمت کل: 9,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171494
تاریخ: 1401/12/24

فروش زمین - کلنگی در خمام - جاده خمام رشت

750 متر، مسكوني
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 5,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141250
تاریخ: 1401/12/24

فروش زمین - کلنگی در خمام - جاده خمام رشت

730 متر، مسكوني
قیمت کل: 7,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171492
تاریخ: 1401/12/22

فروش مغازه و املاک تجاری در گلسار - بلوار سمیه

45 متر، تجاري ،
قیمت کل: 0
قیمت متری: 130,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171491
تاریخ: 1401/12/22

فروش زمین - کلنگی در جاده انزلی - باغ پرندگان

438 متر، مسكوني
قیمت کل: 4,380,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171493
تاریخ: 1401/12/22

فروش زمین - کلنگی در رضوانشهر - رضوانشهر

500 متر، مسكوني
قیمت کل: 0
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 40937
تاریخ: 1401/12/21

فروش زمین - کلنگی در رضوانشهر - رضوانشهر

435 متر، مسكوني
قیمت کل: 2,610,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 40849
تاریخ: 1401/12/21

فروش زمین - کلنگی در خمام - جاده خمام رشت

901 متر، مسكوني
قیمت کل: 2,703,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171353
تاریخ: 1401/12/21

لطفا منتظر بمانید...