جستجو برای:

   

41 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - استاد معین

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 3,600,000
قیمت اجاره: 1,200,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 231769
تاریخ: 1402/07/23

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 16,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 211759
تاریخ: 1402/07/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 7,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 221763
تاریخ: 1402/07/22

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - دهکده ساحلی

250 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت ودیعه: 3,500,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 231764
تاریخ: 1402/07/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 2,100,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 231767
تاریخ: 1402/07/22

رهن و اجاره آپارتمان در قلی پور - قلی پور

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 231768
تاریخ: 1402/07/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 211756
تاریخ: 1402/07/01

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191743
تاریخ: 1402/07/01

رهن و اجاره ويلا - خانه در بندرانزلی - بلوار پاسداران

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 14,000,000,000
قیمت اجاره: 46,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191748
تاریخ: 1402/07/01

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

178 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 700,000,000
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 201754
تاریخ: 1402/07/01

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 5,500,000,000
قیمت اجاره: 5,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191706
تاریخ: 1402/06/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191717
تاریخ: 1402/06/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 5,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191718
تاریخ: 1402/06/22

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در گلسار - بلوار گیلان

280 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 6,000,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191729
تاریخ: 1402/06/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191732
تاریخ: 1402/06/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

150 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 850,000,000
قیمت اجاره: 10,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191695
تاریخ: 1402/06/05

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,100,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191697
تاریخ: 1402/06/05

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 900,000,000
قیمت اجاره: 1,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 191654
تاریخ: 1402/05/08

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

155 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 600,000,000
قیمت اجاره: 13,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181646
تاریخ: 1402/04/12

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 100,000
قیمت اجاره: 1,550,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181649
تاریخ: 1402/04/12

لطفا منتظر بمانید...