جستجو برای:

   

26 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 9,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181574
تاریخ: 1402/02/30

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - گلسار

150 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 1,700,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181540
تاریخ: 1402/01/26

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,200,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181538
تاریخ: 1402/01/26

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

124 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 150,000,000
قیمت اجاره: 9,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181532
تاریخ: 1402/01/26

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - پستک

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 350,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181525
تاریخ: 1402/01/19

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - پستک

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 350,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171496
تاریخ: 1401/12/27

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171495
تاریخ: 1401/12/25

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

75 متر، تجاري ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 300,000,000
قیمت اجاره: 10,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171485
تاریخ: 1401/12/13

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 750,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171481
تاریخ: 1401/12/11

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

92 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 12طبقه
قیمت ودیعه: 900,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171484
تاریخ: 1401/12/11

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 750,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171482
تاریخ: 1401/12/09

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171480
تاریخ: 1401/12/09

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 900,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171477
تاریخ: 1401/12/06

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - استاد معین

110 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 750,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171474
تاریخ: 1401/12/04

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

95 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171471
تاریخ: 1401/12/03

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

130 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 900,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171466
تاریخ: 1401/12/02

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

250 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,700,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141267
تاریخ: 1401/11/17

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

173 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 91136
تاریخ: 1401/11/12

رهن و اجاره ويلا - خانه در گلسار - بلوار گیلان

140 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141194
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در گلسار - بلوار دیلمان

75 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 380,000,000
قیمت اجاره: 16,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171366
تاریخ: 1401/10/24

لطفا منتظر بمانید...