جستجو برای:

   

702 آگهی

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

147 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 8,080,000,000
قیمت متری: 55,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171408
تاریخ: 1401/11/17

فروش آپارتمان در پل بوسار - بلوار بوسار

130 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 2,080,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171388
تاریخ: 1401/11/17

فروش آپارتمان در رشت - لاکان

131 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171393
تاریخ: 1401/11/17

فروش آپارتمان در لاکانی - لاکانی

116 متر، تجاري ، 3 اتاق، 6طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 40920
تاریخ: 1401/11/17

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

166 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 7,470,000,000
قیمت متری: 45,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141187
تاریخ: 1401/11/16

فروش مغازه و املاک تجاری در معلم - میدان معلم

56 متر، تجاري ،
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171443
تاریخ: 1401/11/16

فروش زمین - کلنگی در گلسار - بلوار گیلان

330 متر، مسكوني
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 20309
تاریخ: 1401/11/16

فروش آپارتمان در گلسار - استاد معین

178 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171446
تاریخ: 1401/11/16

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

191 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 8,000,000,000
قیمت متری: 42,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171439
تاریخ: 1401/11/16

فروش ويلا - خانه در گلسار - پستک

314 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 10,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141275
تاریخ: 1401/11/15

فروش ويلا - خانه در رشت - پیر بازار

120 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171445
تاریخ: 1401/11/15

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

149 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 5,200,000,000
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171444
تاریخ: 1401/11/15

فروش زمین - کلنگی در خمام - جاده خمام رشت

850 متر، مسكوني
قیمت کل: 4,250,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171441
تاریخ: 1401/11/13

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 7,200,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171435
تاریخ: 1401/11/13

فروش آپارتمان در معلم - میدان معلم

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171440
تاریخ: 1401/11/11

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

111 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 6,150,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 30518
تاریخ: 1401/11/11

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

148 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 6,700,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171398
تاریخ: 1401/11/11

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار نماز

118 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171280
تاریخ: 1401/11/10

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

177 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 8,200,000,000
قیمت متری: 46,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171346
تاریخ: 1401/11/10

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

102 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 4,080,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 40627
تاریخ: 1401/11/10

لطفا منتظر بمانید...