جستجو برای:

   

566 آگهی

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

203 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181590
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

270 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 21,600,000,000
قیمت متری: 80,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181591
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - گلایل

255 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 24,225,000,000
قیمت متری: 95,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181598
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

217 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 23,870,000,000
قیمت متری: 110,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181589
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار توحید

270 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 25,650,000,000
قیمت متری: 95,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181592
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - گلایل

247 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 33,345,000,000
قیمت متری: 135,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181593
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

180 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 15,300,000,000
قیمت متری: 85,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181594
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

185 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 6طبقه
قیمت کل: 15,725,000,000
قیمت متری: 85,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181595
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

217 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 15,190,000,000
قیمت متری: 70,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181596
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 19,000,000,000
قیمت متری: 95,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181597
تاریخ: 1402/03/09

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

159 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 10,150,000,000
قیمت متری: 60,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181563
تاریخ: 1402/02/30

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

178 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 9,434,000,000
قیمت متری: 53,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181575
تاریخ: 1402/02/30

فروش زمین - کلنگی در رشت - پیر بازار

688 متر، مسكوني
قیمت کل: 1,990,000,000
قیمت متری: 2,900,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181573
تاریخ: 1402/02/30

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

103 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 6,400,000,000
قیمت متری: 55,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181572
تاریخ: 1402/02/30

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

207 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 14,100,000,000
قیمت متری: 68,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181571
تاریخ: 1402/02/30

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

191 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت کل: 10,800,000,000
قیمت متری: 56,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181570
تاریخ: 1402/02/30

فروش ويلا - خانه در مسکن مهر - بلوار لاکان

430 متر، مسكوني ، 3 اتاق
قیمت کل: 22,000,000,000
قیمت متری: 40,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181569
تاریخ: 1402/02/30

فروش آپارتمان در گلسار - گلایل

160 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 8,800,000,000
قیمت متری: 55,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181568
تاریخ: 1402/02/30

فروش زمین - کلنگی در جاده انزلی - باغ پرندگان

350 متر، مسكوني
قیمت کل: 4,200,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181567
تاریخ: 1402/02/25

فروش زمین - کلنگی در جاده انزلی - باغ پرندگان

200 متر، مسكوني
قیمت کل: 1,900,000,000
قیمت متری: 9,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181566
تاریخ: 1402/02/25

لطفا منتظر بمانید...