جستجو برای:

   

379 آگهی

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

130 متر، موقعيت اداري ، 1 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 80,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251886
تاریخ: 1402/11/28
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251887
تاریخ: 1402/11/28

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 11,900,000,000
قیمت متری: 70,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251877
تاریخ: 1402/11/28

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

80 متر، تجاري ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 9,600,000,000
قیمت متری: 120,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251879
تاریخ: 1402/11/28

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

135 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 9,450,000,000
قیمت متری: 70,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251874
تاریخ: 1402/11/28

فروش زمین - کلنگی در رشت - پیر بازار

189 متر، مسكوني
قیمت کل: 1,323,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251885
تاریخ: 1402/11/28

فروش ويلا - خانه در خمام - جاده خمام رشت

700 متر، مسكوني ، 6 اتاق
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171386
تاریخ: 1402/11/25

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

190 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 9,500,000,000
قیمت متری: 50,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251884
تاریخ: 1402/11/25

فروش آپارتمان در گلسار - گلسار

190 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 16,150,000,000
قیمت متری: 85,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251883
تاریخ: 1402/11/25

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

203 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 181590
تاریخ: 1402/11/21

فروش آپارتمان در گلسار - گلایل

390 متر، مسكوني ، 4 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 50,700,000,000
قیمت متری: 130,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251882
تاریخ: 1402/11/21

فروش ويلا - خانه در جاده انزلی - باغ پرندگان

300 متر، مسكوني ، 4 اتاق
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251881
تاریخ: 1402/11/20

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

203 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 5طبقه
قیمت کل: 11,500,000,000
قیمت متری: 56,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251873
تاریخ: 1402/11/19

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

125 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 10,000,000,000
قیمت متری: 80,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251870
تاریخ: 1402/11/19

فروش زمین - کلنگی در رشت - گرفم

22186 متر، مسكوني
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 30621
تاریخ: 1402/11/18

فروش ويلا - خانه در گلسار - منگوده

250 متر، مسكوني ، 2 اتاق
قیمت کل: 8,330,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251868
تاریخ: 1402/11/18

فروش آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

86 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 3,900,000,000
قیمت متری: 45,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251860
تاریخ: 1402/11/16

فروش ويلا - خانه در بندرانزلی - منطقه آزاد

300 متر، مسكوني ، 4 اتاق
قیمت کل: 40,000,000,000
قیمت متری: 91,500,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251861
تاریخ: 1402/11/16

فروش آپارتمان در رشت - رشتیان

83 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 2طبقه
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 27,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251863
تاریخ: 1402/11/16

فروش آپارتمان در معلم - میدان معلم

122 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت کل: 4,650,000,000
قیمت متری: 37,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 251864
تاریخ: 1402/11/16

لطفا منتظر بمانید...