لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني درگلسار-بلوار گیلان

مساحت(متر مربع): 350
تاریخ ثبت: 13 اسفند 1401
تعداد مشاهده: 80
قيمت(تومان): 0
قيمت متري(تومان): 130,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- 14 - -
امکانات:
گاز
تلفن
برق
آب