لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني درگلسار-بلوار گیلان

مساحت(متر مربع): 160
تاریخ ثبت: 4 اسفند 1401
تعداد مشاهده: 102
قيمت(تومان): 0
قيمت متري(تومان): 0
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- - - -
امکانات:
آب