لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسكوني درگلسار-پستک

مساحت(متر مربع): 450
تاریخ ثبت: 11 اسفند 1401
تعداد مشاهده: 81
قيمت(تومان): 0
قيمت متري(تومان): 12,000,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
- - - -
امکانات:
توضیحات:
دو پلاک 210 متری و 240 متری
سند نسق
اولویت مالک تهاتر با ویلایی در پستک